Gwarancja

 1. uzupełnienie kompozytowe światłoutwardzalne – gwarancji udzielamy na 2 lata

• w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy

2. uzupełnienia porcelanowe – gwarancji udzielamy na 3 lata

• w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy
• warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne, przynajmniej raz na pół roku

3. protezy szkieletowe, akrylowe – gwarancji udzielamy na 3 lata

• w przypadku braków w uzębieniu gwarancji udzielamy na 6 miesięcy

• warunkiem udzielenia gwarancji są wizyty kontrolne, przynajmniej raz na pół roku